ELF STEDEN: Knuffel voor papa, Maartens dochters varen voorbij